Make your own free website on Tripod.com
ORGANISASI
PENGARAH IMIGRESEN NEGERI JOHOR
TUAN HAJI ABU BAKAR BIN YEOP

TIM.PENGARAH IMIGRESEN NEGERI JOHOR
PUAN KAMARIAH BINTI RAHMAT

KETUA BAHAGIAN PENGUATKUASA
PPI WAN AZIZ BIN WAN MAHMOOD

KETUA SIASATAN
TPPI AMRAN BIN JUSOH

KUMPULAN SIASATAN 1
KUMPULAN SIASATAN 2
KUMPULAN SIASATAN 3
KUMPULAN SIASATAN 4
KUMPULAN
SIASATAN 5
PIT SAMSURI BIN SUDIN
TPPI HALIM BIN HJ.HASHIM
PIT AMIR BIN HAMZAH
TPPI HALIM BIN IBRAHIM
PIT RAZMI BIN YUSOF
PI RAMLI BIN IBRAHIM
PI RAHMAT BIN IBRAHIM
PI KASTURI BIN SALAMON
PI JAMALUDIN BIN OTHMAN
PI HASIM BIN JAPAR
PI YUSRI BIN SHUKOR
PI ZAKARIA BIN DRAMAN
PI MAAZ @ HASSAN BIN BASRI
PI JEFRI BIN MOHD NASIR
PI ZAINAL ABIDIN BIN ABDULLAH
PI MOHD FAROS BIN ROSLI
PI(W) NOR AZZA BT ABD.RASHID
PI ZUNI BIN HASSAN
PI(W) SUHANA BTE LUDIN
PI(W) ROSLINA BT IDRIS

UNIT PENDAKWAAN
BAHAGIAN OPERASI
PIT ISMAIL BIN ABDULLAH
TPPI EN.SHAPERI BIN SAID
PI (W) ZAWIYAH BINTI MAULUD
PI HASAN BIN SILONG
PI MOHD ANWAR BIN  OMAR
PI(W)  YUSNIDAR BT OMAR
BANTUAN 5 ORANG PEGAWAI DARI
BAHAGIAN PENGUATKUASA
TAMBAK JOHOR
PI KAMARUZAMAN BIN MOHD AINI
BHG. PENJARA
BAHAGIAN BARANG KES
PI (W) NOR  AZIAN BT ATAN
KAUNTER BAYARAN
TPPI EN. SHAPERI BIN SAID